Inleiding

In Breda is het goed wonen en de meeste Bredase inwoners zijn tevreden met hun woning en woonbuurt. De gemeente wil dat bewoners voldoende mogelijkheden hebben om prettig te wonen. Zij geeft ruimte aan initiatieven voor het bouwen van woningen en werkt nauw samen met de woningcorporaties om te zorgen dat ook bewoners met een laag inkomen goed kunnen wonen.  
Dit hoofdstuk geeft een beeld van de recente veranderingen van de situatie van het wonen in Breda en de manier waarop de gemeente samen met externe partners zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor het wonen in Breda.