Leisure, toerisme en de hotelmarkt

Beleidsdoelstellingen en opgave

De gemeente Breda wil meer toeristen naar haar stad toe trekken. Dit brengt levendigheid en is bovendien goed voor de stedelijke economie. De bestedingen van de bezoekers zorgen voor veel banen en een uitgebreid aanbod van voorzieningen.
Zowel de Structuurvisie Breda 2030 als de Visie binnenstad stelt ten doel dat Breda in de toekomst meer toeristen wil ontvangen die langer verblijven en meer besteden. Het aantal toeristische bezoekers loopt al jaren terug. In 2015 nam Breda de 12de positie in waar het gaat om het aantal toeristische bezoeken en bezoekers.

Ontwikkeling toeristische bezoekers Breda 2012-2015
 

 (Bron:  NBTC NIPO, Toeristisch bezoek aan steden 2012-2015)
Onveranderd hoog blijft de waardering voor de toeristen die Breda bezoeken. In de Gastenenquêtes die de VVV Nederland vijf jaar op een rij heeft gehouden in de 100.000+ gemeenten van Nederland scoorde Breda steevast in de top van Nederland (Bron: Van Spronsen en Partners en VVV Nederland, Meest gastvrije stad van Nederland 2009 - 2013)

Gemeentelijke inspanningen

Het toeristisch fonds is door de hotelbranche, de Recron en de Gemeente Breda opgericht om activiteiten te bekostigen die meer toeristen naar Breda moeten trekken die langer verblijven.
Naast promotie en marketing heeft het fonds een boekingsmodule gerealiseerd voor Breda en de regio. Deze boekingsmodule geeft de toerist de mogelijkheid zijn eigen arrangement samen te stellen en verleidt de toerist tot een langer verblijf. Sinds juli 2015 is deze boekingsmodule online (www.bookingbrabant.nl)
In samenwerking met de VVV en andere toeristische partners werkt de gemeente aan de totstandkoming van een citymarketingorganisatie die medio 2017 haar deuren moet openen. De VVV-taken worden hierin ondergebracht.
De gemeente wil de betekenis van het water vergroten. Water moet een steeds grotere rol krijgen als decor voor de vrijetijdsbesteding van de toerist en onze eigen inwoners. De nieuwe doorvaarbare Koning Willem-Alexanderbrug (juni 2014) en de verdere uitbreiding van de passantenhaven met 120 meter nieuwe steiger in de binnenhaven (augustus 2015) moeten er voor zorgen dat het aantal waterrecreanten verder toeneemt. De passantenhaven heeft in de zomer van 2015 500 unieke boten getrokken. Tellingen wijzen uit dat dit aantal dit jaar al weer wordt overschreden.
De gemeente realiseert in 2016 twee nieuwe steigers voor de waterrecreatie. Eén bij Park Valkenberg en de andere nabij de Ginnekenmarkt. De steigers geven bootvaarders de mogelijkheid om aan te meren en een bezoek te brengen aan deze locaties. In 2017 zal de gemeente meer steigers voor de waterrecreatie realiseren.  
De gemeente wil voor de binnenstad een aantrekkelijk avond- en nachtbeeld creëren zodat het centrum ook in de donkere uren een prettige verblijfsplaats is. De gemeente brengt als eerste in de  Willemstraat en het Nassaumonument nieuwe sfeerverlichting aan. Vanaf december 2016 zal ook de Grote Kerk sfeervol zijn uitgelicht.
Sinds 1 augustus 2016 heeft de gemeente samen met de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) acht  camperplaatsen gerealiseerd aan de Nijverheidssingel voor een periode van maximaal 3 jaar.
Eind december 2016 vindt het grote landelijke evenement 3FM Serious Request (Glazen Huis) in Breda plaats.

Breepark

Met de komst van het leisurecentrum Breepark, zet Breda een nieuwe pijler onder haar toeristisch beleid. De komst van een volwaardige evenementenhal en een evenemententerrein, ingebed in een decor van een groene “berg” en een nieuwe, uitgestrekte natuurzone, biedt de mogelijkheid om daadwerkelijk uit te groeien tot een evenementenstad. De combinatie van “binnen en buiten” maakt dat deze zone geschikt is voor het huisvesten van evenementen, beurzen en topsportwedstrijden van elke aard en omvang. Met het gereedkomen van Breepark kan Breda zich regionaal en zelfs internationaal profileren als evenementenstad, een podium bieden aan zowel evenementen die gebruik willen maken van de historische context van Breda, als evenementen die ruimte, aanvullende faciliteiten en een landelijke omgeving vragen.
De mogelijke cross-overs met andere leisure aanbieders, zoals een bioscoop (Kinepolis) en een sportwinkel op basis van het Try & Buy concept (Decathlon), maakt Breepark een toekomstige kraamkamer voor vernieuwende leisureactiviteiten en/of evenementen. Alle partijen zien in de locatie, in de reeds aanwezige infrastructuur in Breda en in de brede gemeentelijke ambities aanknopingspunten en kansen om zichzelf, maar ook Breda breder op de leisurekaart te zetten.
Er wordt momenteel nog gebouwd aan de evenementenhal. De bedrijven die reeds zijn geopend hebben vanaf dag één een ongekende omzet laten zien: een onderstreping van de aantrekkingskracht van het gebied als geheel en het vernieuwende vrijetijdsconcept.

Hotels

De grootte van de Bredase hotelmarkt (naar aantal kamers) is vergeleken met andere Nederlandse steden met een vergelijkbaar aantal inwoners, gemiddeld te noemen. Een groot verschil echter tussen Breda en andere vergelijkbare steden in Nederland is de snelle groei van het aantal hotelkamers in de periode 2000 – 2013 (zie onderstaande grafiek). Geconcludeerd kan worden dat Breda het eerste decennium ‘ingelopen’ is met betrekking tot de omvang van de hotelmarkt.

Ontwikkeling aantal hotelkamers per 100.000 inwoners

In 2016 opende Hotel Nassau haar deuren. Onze gemeente heeft hiermee voor het eerst een hotel in het topsegment. Ook breidde hotel Princeville verder uit. Daarnaast hebben diverse  initiatiefnemers zich bij de gemeente gemeld voor het realiseren van nieuwe hotelaccommodaties.
De gemeente heeft in overleg met de hotelsector besloten een hotelonderzoek te laten verrichten.  Hiermee willen wij er samen met de sector voor zorgen dat het kameraanbod in Breda zo goed mogelijk aansluit bij de stad en de wensen van de huidige en toekomstige bezoekers. De definitieve studie wordt het vierde kwartaal van 2016 opgeleverd.