Inleiding

Het navolgende hoofdstuk gaat in op de ontwikkelingen rondom, alsmede de programmering en planning van maatschappelijke voorzieningen. Achtereenvolgens wordt ingegaan op zorg(vastgoed), onderwijs(gebouwen), gemeentelijke maatschappelijk vastgoed en erfgoed.